• การควบคุมพื้นฐานและการควบคุมแบบอันดับ ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ หลักการทำงานของ PLC คำสั่งในการควบคุม การใช้โปรแกรมมิ่งคอนโซลและคอมพิวเตอร์ในการติดต่อกับ PLC การออกแบบระบบควบคุมด้วย PLC การต่อ ระบบซีเควนซ์คอนโทรล ใช้ในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ระบบซีเควนซ์คอนโทรล กับงานต่างๆ