รายวิชาทั้งหมด 
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเจริญเติบโต
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (Conditioning in Physical Fitness)ข้อมูล
กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วอลเลย์บอลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชื่อรายวิชาลีลาศข้อมูล
เทเบิลเทนนิสรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เเบดมินตันข้อมูล
โครงการสุขภาพในโรงเรียนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน