• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายเพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ